Startpunt implementatie zaaksysteem

Posted on Leave a comment

Voordat je als organisatie gaat beginnen met de implementatie van een zaaksysteem om zaakgericht te gaan werken, zijn de volgende 5¬†voorbereidende stappen onontbeerlijk: Er moet een duidelijk strategisch doel aanwezig zijn wat je als organisatie wilt bereiken met zaakgericht werken. Dit is de kapstok. Op basis van dit doel worden alle andere punten bepaald (op […]

Raakvlak enterprise architectuur en publieke waarde creatie

Posted on Leave a comment

Definities. Er is geen eenduidige definitie van enterprise architectuur. Als we er een paar definities bij¬†betrekken: “Enterprise Architectuur (EA) is een geheel van uitspraken, processen, producten, mensen en middelen, dat richting geeft aan de ontwikkeling van een organisatie met de focus op samenhang.”¬†(Ordina)   “Een consistent geheel van principes en modellen dat richting geeft aan […]