Governance

Governance in de keten – de zwakste schakel bepaalt

Geplaatst op

Trending: ketensamenwerking Een trend die ik in de praktijk bij gemeentes meer en meer constateer, is dat ketenpartners worden ingeschakeld voor de uitvoer van diverse taken. Een hele logische stap. De gemeente moet immers een zo hoog mogelijke publieke waarde leveren, en een van de aspecten van publieke waarde is het leveren van een juiste economische […]

Architectuur

Startpunt implementatie zaaksysteem

Geplaatst op

Voordat je als organisatie gaat beginnen met de implementatie van een zaaksysteem om zaakgericht te gaan werken, zijn de volgende 5 voorbereidende stappen onontbeerlijk: Er moet een duidelijk strategisch doel aanwezig zijn wat je als organisatie wilt bereiken met zaakgericht werken. Dit is de kapstok. Op basis van dit doel worden alle andere punten bepaald (op […]

Architectuur

Raakvlak enterprise architectuur en publieke waarde creatie

Geplaatst op

Definities. Er is geen eenduidige definitie van enterprise architectuur. Als we er een paar definities bij betrekken: “Enterprise Architectuur (EA) is een geheel van uitspraken, processen, producten, mensen en middelen, dat richting geeft aan de ontwikkeling van een organisatie met de focus op samenhang.” (Ordina)   “Een consistent geheel van principes en modellen dat richting geeft aan […]