Architectuur

Raakvlak enterprise architectuur en publieke waarde creatie

Geplaatst op

Definities. Er is geen eenduidige definitie van enterprise architectuur. Als we er een paar definities bij betrekken: “Enterprise Architectuur (EA) is een geheel van uitspraken, processen, producten, mensen en middelen, dat richting geeft aan de ontwikkeling van een organisatie met de focus op samenhang.” (Ordina)   “Een consistent geheel van principes en modellen dat richting geeft aan […]